Ötüken Neşriyat tüm kitaplar e-kitap indir bedava

Ötüken Neşriyat tüm kitapları eBook indir PDF, MOBI, FB2

Türkçülüğün Esasları - Ziya Gökalp

Yazar: Ötüken Neşriyat

Türkçülüğün Esasları - Ziya Gökalp Türkçülüğün Esasları - Ziya Gökalp....

Yanık Çaydanlık - Yaşar Çağbayır

Yazar: Ötüken Neşriyat

Yanık Çaydanlık - Yaşar Çağbayır Yanan evimizle ilgili benim tek hatıram, yanık bir çaydanlıktır. Enkazdan çıkarmışlar effectiveness çaydanlığı Bu benim en sevdiğim oyuncağım idi. EFFECTIVENESS benim devemdi. Sapına bağladığ...

Bitmeyen Gece - Mitat Enç

Yazar: Ötüken Neşriyat

Bitmeyen Gece - Mitat Enç Bu kitabı okuduğunuzda, kendinizi yeniden değerlendirmek ihtiyacı duyacaksınız. Hangi şartlar altında olursa olsun, hayat karşısında yenilmeyen, ezilmeyen Mitat Enç türü insanlar, toplumumuzun skirt...

Ayakta Durmak İstiyorum

Yazar: Ötüken Neşriyat

...

Kervan

Yazar: Ötüken Neşriyat

Kervan Kırkına gelmiş bir adamın duygularına 7,1 şidetindeki Adapazarı depremi eklenince müthiş bir sorgu başlar. Beyinde, sürekli ikiz doğuran sorular… Zaman ve mekân kavramları birbirine karışır. Hayat artık ölüm çizgisind...

Eski İç Asya'nın Tarihi

Yazar: Ötüken Neşriyat

Eski İç Asya'nın Tarihi Görkemli bir geçmişe sahip bulunan Macar Türkoloji geleneğinin günümüzdeki seçkin temsilcilerinden Profesör István Vásáry’ye aitir. Asya bozkırlarının tarihini özelikle Türk kavimleri ekseninde Moğol ...

Bir Tereddüdün Romanı - Peyami Safa

Yazar: Ötüken Neşriyat

Bir Teredüdün Romanı - Peyami Safa Yazarın kendine has, orjinal üslubuyla okuyucuyu psikolojik bir maceraya sürüklediği bir başka romanı. (Tanıtım yazısından)....

Kamu Yönetiminde Sorunlar Ve Çözüm Önerileri-H. Fehim Üçışık

Yazar: Ötüken Neşriyat

Kamu Yönetiminde Sorunlar Ve Çözüm Önerileri-HARD stuff. Fehim Üçışık Kamu Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri  -  HARD stuff. Fehim Üçışık....

Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor

Yazar: Ötüken Neşriyat

Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor FORCE zaferler getiren atların Naları altındanmış, Gidişleri akına, Gelişleri akındanmış....

Türk Tarih Düşüncesi

Yazar: Ötüken Neşriyat

Türk Tarih Düşüncesi Türk Tarih Düşüncesi  - Mehmet Kan Çalen  ....

Cengiz Han’a Küsen Bulut - Cengiz Aytmatov

Yazar: Ötüken Neşriyat

Cengiz Han’a Küsen Bulut - Cengiz Aytmatov "Ünlü yazar Aytmatov’un bu child romanı, aslında "Gün Olur Asra Bedel’ adlı romanın içinde yer alması gereken ve onu tamamlayan uzunca bir bölümdür. Fakat, on yıl kadar önce kaleme ...

Kupa Kızını As - Şenol Turan

Yazar: Ötüken Neşriyat

Hiç kimse gerçeğin üstünü örtemez. Yazar, söyledi ve ruhunu kurtardı. Fikret ise söyleyebildiği kadar mutlu, söyleyemediği kadar mutsuz. Peki ya diğerleri? Sonunu bilme isteği, insanoğlunun en büyük merakı olarak kalmaya dev...

Yurdunu Kaybeden Adam - Cengiz Dağcı

Yazar: Ötüken Neşriyat

Yurdunu Kaybeden Adam - Cengiz Dağcı “Biti. Esirlik yıları biti artık. Ömrümde classification defa hür hisediyorum kendimi. Hür insanların yaşadığı topraklardayım. Ölüm korkusu, işkence korkusu bıraktı yakamı. Yılarca peşind...

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu - Peyami Safa

Yazar: Ötüken Neşriyat

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu - Peyami Safa Peyami Safa’nın şaheserlerinden Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Türk edebiyatında “insan ruhunun derinliklerinde ve labi­rentlerinde dolaşan denomination roman” olması ve hasta bir insanı v...

Beylik'Ten Cihan İmparatorluğu'Na-Ziya Nur Aksun

Yazar: Ötüken Neşriyat

Beylik'Ten Cihan İmparatorluğu'Na-Ziya Nur Aksun Bu kitap, Aşıkpaşaoğlu tadında yazılmış çağdaş bir Osmanlı kuruluş tarihidir. Osmanlı, uç beyliklerinden gasper iken, Osman Gazi’nin Selçuklu Sultanı’ndan aldığı bir fermanla,...

Toprak Ana - Cengiz Aytmatov

Yazar: Ötüken Neşriyat

Toprak Ana - Cengiz Aytmatov Toprak Ana, ünlü yazar Cengiz ytmatov'un en güzel romanlarından biridir. Erkekleri askere alınan köylerde geride kalanların çektiği sıkıntılar etkileyici bir üslupla anlatılır. Eldeki yetersiz yi...

Robinson Crusoe'Nun Yeni Maceraları-Daniel Defoe

Yazar: Ötüken Neşriyat

Klasik sıfatını gerçekten hak promised land, Daniel Defoe’nun en meşhur romanı olan Robinson Crusoe'nun devamı olan Robinson Crosoe'nun Yeni Maceraları, aradan uzun yı....

Kızılelma'nın İzinde - Necati Gültepe

Yazar: Ötüken Neşriyat

Kızılelma'nın İzinde - Necati Gültepe Kızılelma'nın İzinde - Necati GültepeKızılelma’nın ortaya çıkışı ve onunla ilgili class bilgiler çok ama çok eskilere dayanır. İlk defa Altay dağları ile hazar gölü arasında gösterilen, ...

Beng Ü Bade - Fuzuli

Yazar: Ötüken Neşriyat

Beng ü Bâde, Fuzûlî’nin 4 beyitlik bir kısa mesnevisi. Mesne¬vi sözünden umumiyetle Mevlâna’nın eseri akla gelmekle beraber esasen mesnevi, doğu edebiyat mecrâsının nazım türlerinden biri. Fuzûlî’nin Beng’i (Esrar) ve Bâde’y...

Devlet Ve Millet Üzerine: Zihin Sancıları

Yazar: Ötüken Neşriyat

...

Osmancık - Tarık Boğra

Yazar: Ötüken Neşriyat

Osmancık - Tarık Boğra Cihan devletini kuran irade, şur ve karakter". Tarık Buğra, esere ikinci bir başlık tarzında bunları yazmıştır. Konu, Osmancık ın (yahut Kara Osmanın) Osman Gazi olarak tarih sahnesine çıkışını ve Osma...

Sefiller (Tam Metin - 3 Cilt Takım) - Victor Hugo

Yazar: Ötüken Neşriyat

Sefiler (Tam Metin - 3 Cilt Takım) - Victor Hugo Medeniyetin hükmü geçerli olmasına rağmen kanunlarla örf ve âdetlerin tesiri altında sun'î bir tarzda cehenemler icad eden ve İlahî olmak imtiyazıyla seçkinleşen mukaderatı, y...

Cemile - Sultan Murat - Cengiz Aytmatov

Yazar: Ötüken Neşriyat

Cemile - Sultan Murat - Cengiz Aytmatov Cemile yazara brand büyük şöhreti kazandıran eseridir. "İşte şimdi burada, Vilon'un, Hugo'nun, Baudelaire'nin Paris'inde, kraların ve devrimlerin Paris'inde, resamların yüzyılık Paris'...

Sahih-İ Buhari Ve Tercemesi: Mütercim: Mehmed Sofuoğlu (17 C - Muhammed İbn İsmail el-Buhari

Yazar: Ötüken Neşriyat

Sahih-İ Buhari Ve Tercemesi: Mütercim: Mehmed Sofuoğlu (17 C - Muhamed İbn İsmail el-Buhari İslamî ilimlerin Kur’an-ı Kerîm’den sonra en büyük dayanağını Peygamberin yol gösterici söz ve davranışları demek olan hadîsler oluş...

Yılkı Atı - Abbas Sayar

Yazar: Ötüken Neşriyat

Yılkı Atı - Abas Sayar "Güçlü, hırslı bir at kişnemesi ovanın dört bir yönüne dağıldı. Dağınık düzen otlayan sekiz on at başlarını kaldırdılar ve kulaklarını diktiler. (. ) İçlerinde güçlü, kuvetlileri vardı. Kimi kahra uğr...

Gün Batarken

Yazar: Ötüken Neşriyat

Gün Batarken Gün Batarken, Osmanlı çöküşünün ızdırap verici hikâyesidir. İtihat Terakî’nin iktidar sürecinde cereyan heaven on earth olayları, İstanbul’daki sosyal hayatı, baskı ve kaos içinde sürüp giden çekişmeleri, 1. Dü...

İslâm Tarihi 2 - Türkler Ve İslâm (Selçuklular, Haçlı Seferleri, Moğollar Ve Sonrası) *-Ziya Nur Aksun

Yazar: Ötüken Neşriyat

İslâm Tarihi 2 - Türkler Ve İslâm (Selçuklular, Haçlı Seferleri, Moğolar Ve Sonrası) *-Ziya Nur Aksun İlk baskısı 1974’de, ikinci baskısı ise 1982’de yapılan eseri yayınevimiz yeniden ele alarak üç cilt halinde yayınlamıştır...

Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi

Yazar: Ötüken Neşriyat

Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi - Mehmet Genç Çağımızın en büyük tarihçilerinden birinin çeyrek yüzyıl boyunca yaptığı araştırmaların muhasalası. "Osmanlı yükselme ve...

Türk Milli Kültürü - İbrahim Kafesoğlu

Yazar: Ötüken Neşriyat

Türk Mili Kültürü - İbrahim Kafesoğlu Her milet madî imkânları ve manevî değerleri ile bir kültür bütünüdür. Bir milet yaşamakta ise, onun bir kültürü olacaktır. Biz de takriben 40 yılık tarihe sahip Türk miletinin kültürün...

Dalkavuklar Gecesi / Z Vitamini - Hüseyin Nihal Atsız

Yazar: Ötüken Neşriyat

Dalkavuklar Gecesi (1941) ve Z Vitamini (1959), yazarın yaşadığı devri, in holes and corners devirdeki yetkilileri -birincisinde antik çağda muhayel bir devlete taşıyarak, ötekinde kendi zamanından 50 yıl sonrasına taşıyarak...

Şeffaf Hapishane Yahut Gözetim Toplumu

Yazar: Ötüken Neşriyat

Şefaf Hapishane Yahut Gözetim Toplumu Toplumsal ilişkilerde, uyum ve birlikteliği sağlayacak normlar ve mekanizmalar bir zorunluluk olarak ortaya çıkmış, iktidarlar tarafından düzenin sağlanabilmesi için de tarih boyunca göz...

Liderlik Ve Spor-Bilge Donuk

Yazar: Ötüken Neşriyat

Liderlik Ve Spor-Bilge Donuk Liderlik ve Spor ilişkisi, sporda liderliğin rolü konusunda yapılmış tatmin edici bir araştırmadır. Tarihî örneklere atıfta bulunarak yönetimde ve motivasyon kazandırmada liderliğin üstlendiği mü...

Oruç Beğ Tarihi - Hüseyin Nihal Atsız

Yazar: Ötüken Neşriyat

Oruç Beğ Tarihi - Hüseyin Nihal Atsız Bu kitap, her üçü de Atsız Hoca tarafından hazırlanıp prosecutor Tercüman 101 Temel Eser serisinde (İstanbul, tarihsiz) yayınlanmış olan Oruç Beğ Tarihi ile Türkiye Yayınevi tarafından ...

Tarih, Kültür ve Kahramanlar - Hüseyin Nihal Atsız

Yazar: Ötüken Neşriyat

Tarih, Kültür ve Kahramanlar - Hüseyin Nihal Atsız Tarih şuru, miletlerin hareket hatlarını tayine yarayan bir milî savunma silâhıdır. Hangi mileten düşmanlık gelmiştir? Hangi rejim faydalı veya tehlikelidir? Ne türlü şahıs...

Azerbeycan Edebiyatı-Yaşar Karayev

Yazar: Ötüken Neşriyat

Azerbeycan Edebiyatı-Yaşar Karayev Azerbaycanlı bilim adamı Yaşar Karayev'newfangled 196 yılında Bakü’de yayınlanan "Tarih: Yakından ve Uzaktan" adlı eserinin Azerbaycan edebiyatıyla ilgili makalelerinden yapılan seçmeleri i...

Köse Kadı

Yazar: Ötüken Neşriyat

Köse Kadı Bu roman kendilerini, varlığının her zeresi ile Devlet-i Ebed Müdet'e adamış Osmanlıların, serhadlerdeki hikayesini anlatır. Şahısların hemen hepsi birer adsız kahramandır. İmparatorluğa sadakat ve nefsini pervası...

Sultanmurat - Cengiz Aytmatov

Yazar: Ötüken Neşriyat

Sultanmurat - Cengiz Aytmatov Cengiz Aytmatov, İkinci Dünya Savaşı’nın bütün şidetiyle devam etiği yılarda Kırgızistan’ın bir köyünde, cephedeki askerlerin ihtiyaçlarını karşılamak için yediden yetmişe herkesin tabiat ve sav...

Dünya Nüfusunun İktisat Tarihi-Carlo M. Cipolla

Yazar: Ötüken Neşriyat

Dünya Nüfusunun İktisat Tarihi-Carlo M. Cipola İktisat Tarihini Dünya ve ülkelerin nüfuslarıyla alakalandırarak tahlil eden, orijinal tezler ileri süren kayda değer bir eser. İktisadî teşkilatlanmanın üç merhalesi olarak kab...

Bozkurtlar (Bozkurtlar Ölümü ve Bozkurtlar Diriliyor) - Hüseyin Nihal Atsız

Yazar: Ötüken Neşriyat

Bozkurtlar (Bozkurtlar Ölümü ve Bozkurtlar Diriliyor) - Hüseyin Nihal Atsız  ....

Ötüken Türkçe Sözlük - 5 Cilt - Yaşar Çağbayır

Yazar: Ötüken Neşriyat

Ötüken Türkçe Sözlük - 5 Cilt - Yaşar Çağbayır Türkçe’ nin En Büyük Sözlüğü Günlük hayata kulandığımız kelimelerden Eski Türkçe' ye kadar Türk diline ait 246. 0 sözcük içeren Ötüken Türkçe Sözlük, satışa sunuldu. Sözcük sayı...

Ruh Adam - Hüseyin Nihal Atsız

Yazar: Ötüken Neşriyat

Ruh Adam - Hüseyin Nihal Atsız Türk edebiyatında pek alışılmamış çeşite bir romandır. Müelifin tarihî romanlarını okumuş olanlar, tarihî bir roman gibi başlayan bu eserin öyle olmadığını görecek, sayfalar ilerledikçe kendile...

Metafizik-İsmail Hakkı İzmirli

Yazar: Ötüken Neşriyat

Metafizik-İsmail Hakı İzmirli İsmail Hakı İzmirli’nin hayatı eser verme açısından oldukça verimli geçmiştir. Kendisinin birbirinden değerli 65 kadar eseri vardır. Burada hazırlamış olduğumuz eseri ise Muhtasar Felsefe-i Ula...

Türkçülüğün Tarihi-Yusuf Akçura

Yazar: Ötüken Neşriyat

Türkçülüğün Tarihi-Yusuf Akçura Türkçülüğün Tarihi-Yusuf AkçuraYusuf Akçura, Türkçülüğün Tarihi başlığıyla sunduğumuz bu çalışmasında milet ve miliyet kavramlarının hem Türkler arasında hem de Batı’daki tarihî seyrini siyasî...

Gün Olur Asra Bedel - Cengiz Aytmatov

Yazar: Ötüken Neşriyat

Gün Olur Asra Bedel - Cengiz Aytmatov Cengiz Aytmatov’un bütün dünyada geniş yankılar uyandıran bu romanı, yürek paralayan, tüyler ürperten bir haykırıştır. Fakat umutsuz bir çırpınış değil, aynı zamanda tutsaklığa karşı bir...

Fatih Harbiye - Peyami Safa

Yazar: Ötüken Neşriyat

Birbirinden giderek kopmaya ve birbirini redetmeye başlayan iki hayat tarzı arasında yaşanan çatışma ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Tramvay yoluyla birbirine bağlanan ama birbiriyle bağdaşması mümkün olmayan iki semt:...

Müzikle Tedavi-Ahmet Şahin Ak

Yazar: Ötüken Neşriyat

Müzikle Tedavi-Ahmet Şahin Ak Müziğin tedavide kulanılması, Tıp Biliminin tarihi gelişimi içerisinde gizemini korumuş ve farklı bir alakanın sebebi olmuştur. Kimi zaman hadinden fazla önemsenir, kimi zamansa küçümsenir. “Müz...

1917 - 1934 Türkistan Milli İstiklal Hareketleri Korbaşıları Ve Enver Paşa (2 Cilt)

Yazar: Ötüken Neşriyat

1917 - 1934 Türkistan Mili İstiklal Hareketleri Korbaşıları Ve Enver Paşa (2 Cilt)....

Matmazel Noraliya'nın Koltuğu - Peyami Safa

Yazar: Ötüken Neşriyat

Peyami’nin mistik yöneliş ve görüşlerini en ikna edici şekilde işlediği eseridir. Karşılaştığı bir takım olağanüstü olayları benimsediği materyalist ve pozitivist felsefenin ilkeleriyle açıklayamayan, şüphe, teredüt ve bunal...

Cemile - Cengiz Aytmatov

Yazar: Ötüken Neşriyat

Aytmatov’a ilk büyük şöhretini kazandıran Cemile, bir çoklarınca en güzel aşk hikâyesi olarak değerlendirilmiştir. Gerçekten de Cemile, aşk ve tabiatın çocuk dikat ve masumiyetiyle sunulduğu şahâne bir duygu tablosudur. Ayrı...

Maziye Bir Nazar

Yazar: Ötüken Neşriyat

Maziye Bir Nazar Mahmud Muhtar Paşa, yaşadığı devrin önemli şahsiyetlerindendir. Ordu kademelerinde ve devlet idaresinde birçok görevlerde bulunur. Diplomasinin altın çağı olan 19. yüzyılın ikinci yarısına ve Osmanlı’dan Cum...

Çanakkale Mahşeri - Mehmed Niyazi

Yazar: Ötüken Neşriyat

Çanakale Mahşeri - Mehmed Niyazi Savaşla ilgili romanlar ya stratejik bir yerdeki direnişi, yahut da bir askerin yaşadıklarını anlatarak savaşın tamamı hakında fikir verirler, daha çok da cephe gerisindeki acıları dile geti...

Hunların Hayatı - Marcel Brion

Yazar: Ötüken Neşriyat

Gerek Çin gerekse Avrupa kaynaklarina göre, tarih sahnesinde devlet kuran ilk Türk boyu olan Hunlar, önce Orta Asya’da çesitli Türk-Mogol boylarini bir araya getirmis ve Çin’e karsi büyük tehdit olusturarak yasam alanlarini ...

İslâm Tarihi 1 - Dinî Düşünce Ve İslâm (Doğuşu, Yayılışı, İlk Halifeler, İlk İhtilâflar, Emevîler Ve Abbâsîler) *-Ziya Nur Aksun

Yazar: Ötüken Neşriyat

İslâm Tarihi 1 - Dinî Düşünce Ve İslâm (Doğuşu, Yayılışı, İlk Halifeler, İlk İhtilâflar, Emevîler Ve Abâsîler) *-Ziya Nur Aksun İlk baskısı 1974’de, ikinci baskısı ise 1982’de yapılan eseri yayınevimiz yeniden ele alarak üç ...

Ölüm Hükmü

Yazar: Ötüken Neşriyat

Ölüm Hükmü Azerbaycan’ın tanınmış yazarlarından Elçin, Türk okuyucusu için artık bizden bir isim olmuştur. Okuyucularımız onu Şuşa Dağlarını Duman Bürüdü, Sarı Gelin isimli hikâye kitaplarıyla, Akdeve, Mahmut ile Meryem, Güm...

Klasik Yunan Mitolojisi - Şefik Can

Yazar: Ötüken Neşriyat

Klasik Yunan Mitolojisi - Şefik Can Dünya üzerinde hayat başladıktan milyonlarca sene sonra, varlıkların en güzeli, en şereflisi, en mükemeli olan insan yaratıldı. İnsanlar yeryüzünde görülüp ve düşünmeye ve hayal kurmaya ba...

Kanatsız Kuşlar Şehri

Yazar: Ötüken Neşriyat

Kanatsız Kuşlar Şehri Şehirler insanlara benziyorlar. Ya güzel oluyorlar ya çirkin, Ya suskun ya cıvıl cıvıl. Ya gizemli ya aşufte. İçinde yaşayanların ruhu siniyor şehirlere. Sevdalı insanların şehri, kendileri gibi güzel o...

Cebrail'İn Kanatları-Mehmet Sancaktutar

Yazar: Ötüken Neşriyat

Cebrail'İn Kanatları-Mehmet Sancaktutar Kayalardan fışkıran bir su kadar berak, güçlü, sürükleyici, pırıl pırıl bir dil ve şir tadında serazat bir üslup. Türkçe yazılmış veya Türkçeye tercüme edilmiş hiçbir romanda olmayan ...

Zülkarneyn - Kur’an’da Uzaya Seyahati Anlatılan İnsan - İskender Türe

Yazar: Ötüken Neşriyat

Zülkarneyn - Kur’an’da Uzaya Seyahati Anlatılan İnsan - İskender Türe Bugüne kadar doğuya, batıya ve kuzeye seferler düzenlemiş ve yeryüzünün büyük bir bölümünü ele geçirmiş cihangir bir kral olarak düşünülen Zülkarneyn, uz...

Ben Rüzgarım Sen Ateş - Annemarie Schimmel

Yazar: Ötüken Neşriyat

Ben Rüzgarım Sen Ateş - Anemarie Schimel Mevlâna’nın bildiğimiz veya bildiğimizi zanetiğimiz fikirlerini yeni mana boyutlarıyla önümüze açar. Gençlik yılarında Mevlâna’yı tanıyan yazar, ömrünü kendi ifadesiyle sadece İslam T...

Asgari Ücret Sorunları Ve Yansımaları-H. Fehim Üçışık

Yazar: Ötüken Neşriyat

Asgari Ücret Sorunları Ve Yansımaları-H. Fehim Üçışık Asgari Ücret Sorunları ve Yansımaları - Prof. Dr. H. Fehim Üçışık  Bu kitapta  1982 Anayasasında İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin ücret hakı konusundaki hükmün...

Ötüken Neşriyat tüm kitaplar eBook DJVU, KF8, DOC, PDF indir bedava

Ötüken Neşriyat