Beta Yayınevi tüm kitaplar e-kitap indir bedava

Beta Yayınevi tüm kitapları eBook indir PDF, MOBI, FB2

Beta Yayınevi İş Hukuku

Yazar: Beta Yayınevi

Mostly working Yayınevi İş Hukuku....

Regülasyon - Yeşim Reel

Yazar: Beta Yayınevi

Regülasyon - Yeşim Rel Regülasyon konusu incelendiğinde, “Neden regülasyon?” Ve “Ekonomik birimlerin kararları neden kısıtlanır?” Sorularının cevaplanabilmesi elzemdir. Bunun yanı sıra, bir regülasyon teorisi, regülasyondan ...

T.C. Anayasası (16 Nisan 2017 Referandum Değişiklikleriyle Güncellenmiş)- Celal Ülgen

Yazar: Beta Yayınevi

*Türk Bayrağı Kanunu *İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi *Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi(1. Protokol ile Düzenlenen Metin) *Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (1. ve 14. Protokol ile Yapılan Değişiklikler İşlenmiş Güncel Metin...

Boşanma

Yazar: Beta Yayınevi

Boşanma Evlenmek insan hayatında, geleceğin planlaması bakımından oldukça önemli bir adımdır. Ancak evlenme kişinin geleceği ile ilgili bir umut olmasına rağmen, evlilik ile başlayan birlikte yaşam sürecinde bazen yapılmış o...

Mesleki Etik

Yazar: Beta Yayınevi

Mesleki Etik Ahlak ve Etiğin Kavramsal Çerçevesi Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Bağımsız ve Bağımlı Çalışan Meslek Mensupları için Etik İlkeler Etik Davranışlar - Vakalar ve Tartışma Soruları....

Hizmet Kalitesi

Yazar: Beta Yayınevi

Hizmet Kalitesi Birinci Bölüm: Kültür Kavramı, Kültürün Tanımı ve Özelikleri İkinci Bölüm: Algılanan Hizmet Kalitesi Üçüncü Bölüm: Algılanan Müşteri Değeri, Müşteri Tatmini ve Müşteri Sadakati Sonuç: Ulusal Kültür-Müşteri Al...

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Yazar: Beta Yayınevi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  ....

İşletmelerde Stratejik Yönetim-S. Kadri Mirze

Yazar: Beta Yayınevi

İşletmelerde Stratejik Yönetim-S. Kadri Mirze Bölüm 1: Stratejik Yönetim, İlgili Terim ve Kavramlar Bölüm 2: Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları Bölüm 3: Dış Çevre Analizi Bölüm 4: İşletme Analizi Bölüm 5: Çevre Unsurları...

İş Kanunu (Cep Kanunu) - Celal Ülgen

Yazar: Beta Yayınevi

...

Ufak Şeyleri Dert Etmeyin - Richard Carlson

Yazar: Beta Yayınevi

‘Ufak şeyleri dert etmediğiniz’ zaman yaşamınızın kusursuz olmayacak fakat hayatın width sunduklarını daha az dirençle kabulenmeyi öğreneceksiniz. Zen felsefesinin anlatığı gibi, bütün gücünüzle direnmek yerine, sorunları ‘b...

Karayolu Taşımacılığı

Yazar: Beta Yayınevi

Karayolu Taşımacılığı Taşımacılık, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi açısından büyük bir öneme sahiptir. Özelikle karayolu taşımacılığının lojistik ve taşımacılık süreçleri açısından hacmi dikate alındığında bu önem daha ...

Lider Yöneticinin Benliğine Yolculuk

Yazar: Beta Yayınevi

Lider Yöneticinin Benliğine Yolculuk Lider intermixture, Lider Yönetici intermixture? Düşünmenin Yöntemleri: Kılıç Balığı, Arılar, Sinekler, Kazlar ve Denizkızları Gelişme Gereksinmesi Benlik Algısı *İlkeli Bireye Giden Yol ...

İflasın Ertelenmesi

Yazar: Beta Yayınevi

İflasın Ertelenmesi İcra ve İflas Kanunu’muzda, yönetimsel hataları, öz kaynak yetersizliği, sektörel/ülkesel veya global kriz neticesi ekonomik dar boğaza giren firmalar bakımından muhtelif kurumlarla ilgili düzenlemeler ...

Değişim Yönetimi - Asiye Kakırman Yıldız

Yazar: Beta Yayınevi

Değişim Yönetimi - Asiye Kakırman Yıldız Literaturde, kutuphanelerde değişim surecinin yonetilmesi, kurumsal yapılanma ve yeni sistemlerin kutuphanenin mevcut sistemlerine uyarlanması ile ilişkilendirilerek ele alınmaktadır...

Gizli Kamera

Yazar: Beta Yayınevi

Gizli Kamera *Görüntü Teknolojisindeki Gelişim ve Gizli Kamera *Dünyada ve Türkiye’de Gizli Kamera Uygulamaları *Türk Televizyonlarında Gizli Kamera Uygulamaları *Dönemin Önde Gelen Basın Mensuplarının Gizli Kameraya İlişkin...

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu - Peyami Safa

Yazar: Beta Yayınevi

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu - Peyami Safa Hasta ve yalnız bir delikanlının, çıplak hastane duvarlarını saran sesiz hıçkırıklarını, bedeniyle ruhu arasındaki ilişkiyi, çocukça aşkını ve ızdıraplarını anlatan, Peyami Safa’nın ha...

Tüm Vergi Kanunları - Celal Ülgen

Yazar: Beta Yayınevi

*Gelir Vergisi Kanunu *Gider Vergileri Kanunu *Vergi Usul Kanunu *Kurumlar Vergisi Kanunu *Katma Değer Vergisi Kanunu *6183 Sayılı Ame Alacaklarının Tahsili Usulü Hakında Kanun *Emlak Vergisi Kanunu *Özel Tüketim Vergisi Kan...

Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Yazar: Beta Yayınevi

...

Uluslararası Güvenlik

Yazar: Beta Yayınevi

...

Sermaye Piyasalarında Halka Arz

Yazar: Beta Yayınevi

Sermaye Piyasalarında Halka Arz 1. Bölüm: Halka Arz Ve Halka Açık Anonim Şirket * Sermaye Piyasası * Sermaye Piyasasının Finans Sistemi İçindeki Yer * Halka Arz ve Halka açık Anonim Şirket * Şirketlerde Halka Arz Karar Aşama...

Çalışma Ekonomisi

Yazar: Beta Yayınevi

...

Siyaset Bilimi (R.Bahar Üste) - R. Bahar Üste

Yazar: Beta Yayınevi

Siyaset Bilimi (R. Bahar Üste) - R. Bahar Üste Siyaset bilimcilerin görüşleri ile zenginleştirilmeye çalışan konular, değişikülke örnekleri ile desteklenmiştir. Kitapta, siyaset bilimine ilişkin işlenen konularıntemeli ve ça...

Toplu İş Sözleşmesi Ehliyeti

Yazar: Beta Yayınevi

Toplu İş Sözleşmesi Ehliyeti Toplu İş Sözleşmesi Ehliyeti - Süleyman Başterzi *Giriş *Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği ve Erki *Toplu İş Sözleşmesi Ehliyeti ve Yetkisi *İşçi Tarafının Ehliyet Koşuları *İşveren Tarafının Ehl...

Büyük Ressamlar Renoir

Yazar: Beta Yayınevi

Büyük Resamlar Renoir Renoir'in dünyasını, eserlerini ve onun sanatından neler öğrenebileceğinizi keşfedin. Yaşadığı dönemdeki toplum ve sanatın onun eserlerini nasıl etkilediğini, ailesi ve dostlarının sanatı üzerindeki etk...

Donanım Mimarisi - Sinan Karabulut

Yazar: Beta Yayınevi

...

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları

Yazar: Beta Yayınevi

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları *İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı ve Gelişimi *İşgücü Pazarı *İşgücü Çeşitliliği *İş Analizi ve İş Tasarımı *İnsan Kaynakları Planlaması *İşgören Sağlama *İşgö...

Dijital Elektronik

Yazar: Beta Yayınevi

Dijital Elektronik Birinci Bölüm: Sayı Sistemleri İkinci Bölüm: Kodlar Üçüncü Bölüm: Bolean Cebri ve Lojik Kapılar Dördüncü Bölüm: Lojik Entegreler Beşinci Bölüm: Lojik İfadelerin Sadeleştirilmesi Altıncı Bölüm: Bileşimsel D...

Güç Savaşında Denge Noktası Adalet

Yazar: Beta Yayınevi

...

T.C. Anayasası - Celal Ülgen

Yazar: Beta Yayınevi

*Türk Bayrağı Kanunu *İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi *Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi *Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu *T. C. Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Formu *Olağanüstü Hal Kanunu....

Türkiye’nin Önde Gelen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yönetsel ve Örgütsel Analizi

Yazar: Beta Yayınevi

Türkiye’nin Önde Gelen Sivil Toplum Kuruluşlarının Yönetsel ve Örgütsel Analizi Sivil Toplum Kuruluşları (STK) günümüzde toplumun en önemli aktörlerinden biri konumundadır. İçinde bulunduğumuz dönemde STK’ların yaratıkları i...

Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular - Nuray Ekşi

Yazar: Beta Yayınevi

Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular - Nuray Ekşi BirinciBölüm: Yabancıların Türkiye’ye Girişi, Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Konu 1: Yabancıların Türkiye’ye Girişi, Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri ile İlgili Temel...

Tekdüzen Hesap Sistemi

Yazar: Beta Yayınevi

...

Endüstri 4.0 - Ömer Faruk Görçün

Yazar: Beta Yayınevi

Endüstri 4. 0 - Ömer Faruk Görçün *Endüstri 1. 0 *Endüstri 2. 0 *Endüstri 3. 0 *Endüstri 4. 0....

İnsan Kaynakları Yönetimi - Canan Çetin

Yazar: Beta Yayınevi

İnsan Kaynakları Yönetimi - Canan Çetin  . İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş. İş Analizi ve İş Tasarımı. İnsan Kaynakları Planlaması. İnsan Kaynakları Tedarik ve Seçimi. Eğitim ve Geliştirme. Kariyer Yönetimi. Performans Değ...

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Ve Anayasa-Sibel İnceoğlu

Yazar: Beta Yayınevi

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Ve Anayasa-Sibel İnceoğlu Editör: Sibel İnceoğlu Kısım I: Genel Hükümler Konu 1: Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi İlkesi Konu 2: Hak ve Özgürlükleri Sınırlama ve Güvence Rejimi Konu...

Tehlikeli Madde Lojistiği ve İş Güvenliği - Murat Erdal

Yazar: Beta Yayınevi

Tehlikeli Made Lojistiği ve İş Güvenliği - Murat Erdal BETA YAYINLARI....

Sinema Ve Televizyon Görüntüsünün Temel Öğeleri-Bülent Vardar

Yazar: Beta Yayınevi

Sinema Ve Televizyon Görüntüsünün Temel Öğeleri-Bülent Vardar Bölüm I: Işık ve Görsel Algılama *Görüntünün Oluşturulmasında Işığın Rolü Bölüm I: Aydınlatma *Görüntünün Oluşturulmasında Aydınlatmanın Rolü *Aydınlatma Araçlar...

Konkordato

Yazar: Beta Yayınevi

Konkordato İcra ve iflas Kanunu’muzda, yönetsel hatalar, öz kaynak yetersizliği, sektörel/ülkesel veya global kriz neticesi ekonomik dar boğaza giren firmalar bakımından muhtelif düzenlemeler yapılmıştır. Satır başları ile ...

Sözde Kızlar - Peyami Safa

Yazar: Beta Yayınevi

...

Yargıtay Kararları Işığında Milletlerarası Miras Hukuku-Nuray Ekşi

Yazar: Beta Yayınevi

Yargıtay Kararları Işığında Miletlerarası Miras Hukuku-Nuray Ekşi Birinci Bölüm: Yabancılık Unsuru Taşıyan Miras Davalarında Türk Mahkemelerinin Miletlerarası Yetkisi İkinci Bölüm: Yabancılık Unsuru Taşıyan Miras Davalarınd...

Hileli Finansal Raporlama

Yazar: Beta Yayınevi

Hileli Finansal Raporlama  ....

Mağazacılıkta Atmosfer - F. Müge Arslan

Yazar: Beta Yayınevi

Mağazacılıkta Atmosfer - F. Müge Arslan Bu calışmanın amacı, mağazacılıkta atmosfer yaratmak icin gerekliunsurların ortaya konmasıdır. Calışmanın hem perakendecilere hem de bukonuda ayrıntılı bilgi edinmek isteyen calışanlar...

İş Değerleri Ve Çalışma Hayatına Yansımaları-Mine Afacan Fındıklı

Yazar: Beta Yayınevi

İş Değerleri Ve Çalışma Hayatına Yansımaları-Mine Afacan Fındıklı Konu 1: İş Değerleri * Değer Kavramı * Değerlerin Özelikleri ve İşlevleri * Değerlerle İlgili Başlıca Sınıflandırmalar: Evrensel/Kültürel/Bireysel Değerler...

Kıymetli Evrak Hukuku

Yazar: Beta Yayınevi

...

Küresel Pazarlama

Yazar: Beta Yayınevi

Küresel Pazarlama Küresel Pazarlama Kavramı Pazarlama Örgütlenmesi, Bilgi ve Araştırma Sistemi Pazarların Ekonomik Çevresi Kültürel, Yasal ve Çoğrafik Çevre Tüketici Davranışları Pazarların Rekabet Analizi Hedef Pazar Tayini...

Toplu İş Sözleşmesinin Art Etkisi

Yazar: Beta Yayınevi

...

Kurumsal İletişimde Sosyal Medya Yönetimi-Korhan Mavnacıoğlu

Yazar: Beta Yayınevi

Kurumsal İletişimde Sosyal Medya Yönetimi-Korhan Mavnacıoğlu Kurumsal İletişimde Sosyal Medya Yönetimi - Korhan Mavnacıoğlu Yeni İletişim Teknolojilerinin Kurumsal İletişime Etkisi * Sosyal Medya ve Kurumsal İletişimde Sosya...

İşletme Yöneticiliği - Tamer Koçel

Yazar: Beta Yayınevi

...

İş Yasaları

Yazar: Beta Yayınevi

İş Yasaları İş Kanunu 1475 Sayılı İş Kanunu Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu Borçlar Kanunu Hafta Tatili Hakında Kanun Öğle Dinlenmesi Kanunu Ulusal Bayram ve Genel Tatiler Hakında Kanun Sendikalar Kanunu Kamu Görevlileri Se...

Milletlerarası Hukuk Pratik Çalışmaları

Yazar: Beta Yayınevi

Miletlerarası Hukuk Pratik Çalışmaları * Miletlerarası hukuk diğer hukuk dalarıyla karşılaştırıldığında, genel olarak bu hukukun tüm konularını içeren kitapların yanı sıra, özel olarak örnek olayların bu hukuk ışığında çözül...

Dış Ticaret Ve Finansmanı-Ferudun Kaya

Yazar: Beta Yayınevi

Dış Ticaret Ve Finansmanı-Ferudun Kaya BİRİNCİ BÖLÜM: DIŞ TİCARET FİNANSMANI 1. Konu: Dış Ticaretin Başlıca Finansman Yöntemleri İKİNCİ BÖLÜM: BÖLÜM: ÜRETİME ve TANITIMA YÖNELİK TEŞVİKLER 1. Konu: Üretime Yönelik Teşvikler ...

Türk Ticaret Kanunu Şerhi

Yazar: Beta Yayınevi

...

Türk Ticaret Kanunu - Celal Ülgen

Yazar: Beta Yayınevi

Türk Ticaret Kanunu - Celal Ülgen * Kavramlar * Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakında Kanun * 3095 S. Kanuni Faiz ve Temerüt Faizine İlişkin Kanun * Çek Kanunu * Rekabetin Korunması Haklkında Kanun * Ti...

Beta Yayınevi Davranış Bilimleri

Yazar: Beta Yayınevi

Beta Yayınevi Davranış Bilimleri Davranış bilimleri, sosyal bilimler içerisinde yeni gelişmekte olan bir bilim dalıdır. Davranış bilimleri, insan ve toplum hayatının her evresiyle ilgili, çok renkli bir mozaik gibi, bol çeşi...

Beta Yayınevi tüm kitaplar eBook DJVU, KF8, DOC, PDF indir bedava

Beta Yayınevi