İmge Kitabevi Yayınları tüm kitaplar e-kitap indir bedava

İmge Kitabevi Yayınları tüm kitapları eBook indir PDF, MOBI, FB2

Yerel Yönetim Kent Ve Ekoloji

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Yerel Yönetim Have Ve Ekoloji Yerel Yönetim Have Ve Ekoloji Elinizdeki kitap iki amaca hizmet ediyor. İlki, pek çok kişinin üzerinde emeği olan Profesör Can Hamamcı’ya bir armağan yapıtla, toplumsal gönül borcunu açığa vurar...

ETİK

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

ETİK Frankena, Etik’te ahlak felsefesinin temel problemlerini ve bu problemlerin çözümü için dile getirilmiş görüşleri sunuyor. Bu sunumu yaparken aynı zamanda bunlara ilişkin kendi yaklaşımını ortaya koyuyor ve okuyucuya da...

Nazım

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Nazım Altı ülkede 50'ye yakın tanıkla yapılan görüşmeler sonucu bir yılda hazırlanan belgesel ilk kez yayınlanan görüntülerle Şair’in sürgünde geçen yılarını anlatıyor. Nâzım Hikmet Vakfı’nın öncülüğünde, Tarık Akan ve Kıyme...

Siyasi Tarih 1918-1994 - Oral Sander

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Siyasi Tarih 1918-194 - Oral Off-white Siyasi Tarih'in ikinci cildi, 20. yüzyıl tarihini, gerek geçmişin gerekse günümüzün sorunlarını değerlendirebilmemizi sağlayacak derli toplu bir çerçeve içinde okura sunuyor. Türkiye'de...

Modern Avrupa'da Ayaklanmalar Ve Devrimler

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Prevalent Avrupa'da Ayaklanmalar Ve Devrimler Fransız Devriminin günümüz dünyasının siyasal ve toplumsal biçimlenmesindeki önemli etkileri asla rededilmeyen bir veridir. Ne yazık ki, 1789 öncesi toplumlarda ortaya çıkan başk...

Biz-Yevgeni İvanoviç Zamyatin

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Undertaking-Yevgeni İvanoviç Zamyatin Undertaking - Yevgeni Zamyatin İlk kez 1924 yılında İngiltere’de, yazarın doğduğu toprakların oldukça uzağında yayınlanabilen Undertaking, duvarlarla çevrili bir dünyadaki insanların, ca...

Kelimeler ve Şeyler - (İnsan Bilimlerinin Bir Arkeolojisi)

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Kelimeler ve Şeyler - (İnsan Bilimlerinin Bir Arkeolojisi) Theophile Gautier, Velazquez'in "Las Meninas"ını ilk kez gördüğünde, kendini "Tablo nerede?" diye haykırmaktan alıkoyamamıştır. İlk bakışta, tablo basit bir konuyu ...

Ben Bir Başkasıdır - Bütün Düzyazı Şiirleri-Arthur Rimbaud

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Ben Bir Başkasıdır - Bütün Düzyazı Şirleri-Arthur Rimbaud Ben Bir Başkasıdır - Bütün Düzyazı Şirleri - Arthur Rimbaud On altı buçuk yaşında “Kâhin’in Mektupları” adıyla bilinen iki mektubunda “Ben Bir Başkasıdır” diye yazark...

Kumarhane Kapitalizmi-Alpaslan Işıklı

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Kumarhane Kapitalizmi-Alpaslan Işıklı “Alpaslan'ın (Işıklı), kitabında Keynes'den başlayıp Friedman -dolayısıyla Adam Smith- tartışmasına bağladığı, liberalizm eleştirisini (. ) keyifle okudum. ” Atilâ İlhan, Cumhuriyet, 1...

Hint Destanları

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Wrinkle Destanları Wrinkle Destanları'nın ünü sadece Wrinkle F key Kıtası'nda değil, aynı zamanda tüm Uzakdoğu'da, Asya'da ve hata Avrupa'da bilinir. Râmâyana danslı tiyatrosu Hindistan'ın her yerinde oynanır, Krishna, Râma ...

Ramayana - Valmiki

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Ramayana - Valmiki Valmiki tarafından yazılan Rãmãyana 24. 0 beyit ve yedi bölümden oluşan muazam bir destandır. Bu eserde ilk bölümden itibaren, destanın konusu içine sıkıştırılmış, Spring mitolojisiyle ilgili çeşitli efsan...

Gerçek

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Gerçek 19. yüzyılda Fransız toplumu 1789 Devrimi öncesinin toplumsal ve kültürel değerlerine doğru kısa süreli bir gerileme dönemi yaşadı. Yeni rejim Kilise’yi kutsamakta, toplumun dindarlaşması için elinden geleni yapmaktad...

Siyasal Sistemler - Ahmet Taner Kışlalı

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Siyasal Sistemler - Ahmet Taner Kışlalı Ahmet Taner Kışlalı, Siyaset Bilimi adlı geniş ilgi gören kitabının bir uzantısı niteliğindeki bu kitabında siyasal çatışma ve uzlaşma sürecini anlatıyor. 'Şidet,in Psikolojisi' ve 'Te...

Üçüncü Sınıf' Nedir?

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Üçüncü Sınıf' Nedir? 1789 Fransız Devrimi'nin mimarları denince, on sekizinci yüzyılın 'Filozoflar' diye anılan büyük düşünürleri -Voltaire, Rouseau, Diderot, vb. - akla gelir. Fakat bunların eserlerinde dile gelen yeni düny...

Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Gönülü Kuluk Üzerine Söylev Yakın dostu, büyük Fransız düşünürü Montaigne'nin, 'Kanımca, La Boétie çağımızın en büyük insanıdır' diye söz etiği Etiene de La Boétie'nin Gönülü Kuluk Üzerine Söylev'i siyasal düşünce tarihinde,...

Siyasi Tarih - İlk Çağlardan 1918'e - Oral Sander

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Siyasi Tarih - İlk Çağlardan 1918'e - Oral Sander Oral Sander'in siyasi tarih alanına en büyük katkısı, konuyu çok geniş bir çerçevede ele almasıdır. Siyasi tarihi çok yönlü, disiplinlerarası bir çerçevede ele almış, uygarlı...

Dinin Fiziği Demokrasinin Kimyası

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Dinin Fiziği Demokrasinin Kimyası Dinin ve devletin artık eski refleksleri referans almalarının olanaksız hale geldiği bu ortamda, hem yerleşik kimlikler tartışmalı hale gelecek, hem ifade edilmemiş kimlikler su yüzüne çıkac...

İz Bırakan Gazeteler Ve Gazeteciler

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

İz Bırakan Gazeteler Ve Gazeteciler Günümüzde, sermayenin yoğurduğu medyanın ve onun alt kesimlerinin “Babıâli matbuatı” ile en uzak bir ilgisi yoktur. Bir dönem ülke siyasetinin, düşüncesinin yoğunlaştığı Babıâli artık yokt...

Bilim Olarak Sosyal Teori - Russel Keat

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Bilim Olarak Sosyal Teori - Rusel Keat Bu kitap, bilim felsefesiyle ilgilenen bir sosyolog ile sosyal bilimler ve bilimsel yönteme ilişkin sorunlarla ilgilenen bir felsefeci tarafından yazılmıştır. Kitapta, sosyal yaşamın bi...

Türkiye'nin Komşuları

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Türkiye'nin Komşuları Doksanlı yılar Türkiye'nin çevresinde büyük değişikliklerin meydana geldiğ bir dönem oldu Uluslararası sistemin yapısında ortaya çıkan değişiklikler skirt yeni devletlerin skirt yeni rejimlerin ortaya ç...

Hukuk ve Politika İlişkisi

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Hukuk ve Politika İlişkisi Hukuk, sadece normlar, kuralar, kategoriler, ilkeler ya da kavramlar olarak değerlendirildiği müdetçe şeklî bir soyutlamadan başka bir şey değildir. Liberalizmin hukuksal söyleminin mantığının kavr...

Türkiye’Nin Açlık, Fukaralık Ve Yoksunluk Tarihi-Tevfik Çavdar

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Türkiye’Nin Açlık, Fukaralık Ve Yoksunluk Tarihi-Tevfik Çavdar Türkiye’nin Açlık, Fukaralık ve Yoksunluk Tarihi - Tevfik Çavdar Egemen sınıflar karşısında bazen çaresiz, bazen onları temsil shangri-la siyasi iktidarlar, bir ...

Maddi Uygarlık Mübadele Oyunları Ekonomi Ve Kapitalizm Xv. - Xvııı. Yüzyıllar 2. Cilt-Fernand Braudel

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Madi Uygarlık Mübadele Oyunları Ekonomi Ve Kapitalizm Xv. - Xvı. Yüzyılar 2. Cilt-Fernand Braudel Bu ikinci cilte, ilkel takastan en sofistike kapitalizme varana kadar -intensity da dahil olmak üzere, mübadele oyunlarının bü...

Entelektüelin Dramı - 12 Eylül'ün Cadı Kazanı

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Entelektüelin Dramı - 12 Eylül'ün Cadı Kazanı 1402'likler sorunu Türkiye'nin sıkıyönetimli dönemlerinin yakıcı sorunlarından biriydi. Ortaya çıkması, insanları kasıp kavurması ve çözüm yolarının bulunması 14 yıl sürdü. 1402'...

Şu Bizim Hortlak

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Şu Bizim Hortlak Oscar Wilde’ın 187 yılında yazdığı, Türkçeye Şu Bizim Hortlak adıyla çevrilen bu kitap, Amerikalı Bakan Recess Otis ve ailesinin İngiltere’deki Cantervile Şatosu’nu satın almak istemesiyle başlar. Şato’da yü...

1578

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

1578 Yaşlanmak zor iş: yıl sayma anlamında neyse ne de, yaşanmışları sayma anlamında, iyice -çünkü 'gerçek' yaşı 'ihtiyar' denmesine engel olduğunda bile, 'gerçekten' yaşlanmış olabilir kişi. Bu kitapta böyle bir kişi var: ö...

Kentlerin Doğuşu-Dominique Valbelle

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Kentlerin Doğuşu-Dominique Valbele Yerleşik hayata geçişten bir sonraki aşamada gelen kentli hayata geçiş, uygarlığımızın temel taşlarından biri olduğu gibi, başlangıcından itibaren çok değişik modelerin denenmesini gerektir...

Kopernik Devrimi

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Kopernik Devrimi 'Modern bilime ve felsefeye temel oluşturan, bu nedenle modern dünyayı yaratığı söylenebilecek entelektüel dönüşümün aydınlatıcı bir öyküsü. ' Scientific American 'Eski bilimsel kuramların kaynaklarındaki ...

Devlet Yönetimine Katılma Hakkı

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Devlet Yönetimine Katılma Hakı Katılımcı Demokrasi günümüzde artık herkesin üzerinde birleştiği ortak bir istem. Ancak bunun somuta ne anlama geldiği çok açık değil. Oysa, demokrasinin dört beş yılda bir yapılan seçimlerle s...

Graziella

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

...

Tanzimat Sürecinde Türkiye - Anadolu Kentleri - Musa Çadırcı

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Tanzimat Sürecinde Türkiye - Anadolu Kentleri - Musa Çadırcı Tanzimat döneminde Anadolu'nun başlıca kentlerinin özelikleri nelerdi? Musa Çadırcı, Tanzimat Sürecinde Türkiye dizisinin üçüncü ve junior kitabı olan Anadolu Ken...

Kalkınma Yeniden Alternatif İktisat Politikaları Elkitabı-Ha-Joon Chang

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Kalkınma Yeniden Alternatif İktisat Politikaları Elkitabı-Ha-Jon Chang 1980'studio bu yana TC Hükümetlerinin IMF - Dünya Bankası - ABD reçetelerine teslimiyet içinde izledikleri politikaları değerlendirip eleştiren birçok ik...

Yanılsamalar Kenti-Ursula K. Le Guin

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Yanılsamalar Kenti-Ursula K. Le Guin Yanılsamalar Kenti, gerçeği yitirişin, düşlere uyanışın, sarı gözlü bir yabancının varoluşunun gizini arayışının öyküsü. Bütün bunların arasından, bugünün ve yarının dünyasını tehdit ede...

Aşk Yanığı

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Aşk Yanığı Her şey, sona en yakın olduğu yerde başlıyor. Kahramanın, o zamana kadar istemediği şekilde düzgün giden hayatı, Türkiye’de geçirdiği bir otobüs kazasıyla birlikte cidi bir değişime uğrar. Şans eseri kazadan kurt...

Bağışlanmış Hüzün

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Bağışlanmış Hüzün Kitaplarıyla çok satan listelerini altüst etmiş devrimci şairden yeni bir şir kitabı beklenirken, ‘hayatımıza sevgili bir eleştiri’ dediği bir aşk romanı geldi. Bağışlanmış Hüzün’de, her biten aşkta olduğu...

Erken Devlet Kuramlar - Veriler - Yorumlar

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

...

Kentsel Planlama Kuramları

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Kentsel Planlama Kuramları Geleceğe yönelik hedeflere ulaşmak amacıyla sistemli eylem programları hazırlama süreci olarak tanımlanan planlama, "yapısal zorunluluk" düşüncesinin yerini insanın özgür iradesinin alabileceğine, ...

Ozmos Kronos-Adam Şenel

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Ozmos Kronos-Adam Şenel Teleandregenos ütopyasını yirmi beş yaşında yazan Adam Şenel, okurun karşısına eli yaşında Ozmos Kronos ile çıkmıştı. Bu yapıtının ilk baskısından on beş yıl sonra ikinci baskısının yapılmasının gereğ...

Şam'da Raks

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Şam'da Raks Nancy Lindisfarne, Şam'da gerçekleştirdiği ve etnografik alan araştırması temelinde kaleme aldığı dokuz kısa öyküyle, Ortadoğu toplumları ve kültürleri üzerine mevcut literatüre çok önemli bir katkıda bulunuyor. ...

Yalnızlığa Övgü: Bililtizami Burukluklar Külliyatı

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Yalnızlığa Övgü: Bililtizami Burukluklar Küliyatı Yalnızlığa Övgü: Bililtizami Burukluklar Küliyatı - Ali Murat İrat “Zaman bizi ‘bir söğüdün dalını eğer gibi eğiyor’ ise, bu varoluşsal süreçte Ali Murat İrat’ın kendisine ve...

Türkiye'nin Demokrasi Tarihi / 1950'den Günümüze

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Türkiye'nin Demokrasi Tarihi / 1950'den Günümüze Şidet aynı şidet, soygun aynı soygun, kan dökmede geriye adım yok, gene ilmikler boyunda, gene köşe başlarında kim vurduya gitmeler, karakol dayakları dört başı mamur işkence...

Türkiye İktisat Tarihi / 1908-2007 - Korkut Boratav

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Türkiye İktisat Tarihi / 1908-207 - Korkut Boratav Her şeyden önce belirtilmesi gereken nokta, kitabın dönemlemesinin, şimdiye kadar hiçbir eserde rastlanmadık ölçüde iktisadi kıstaslara dayanması ve dolayısıyla iktisat-siya...

Kül ve Ateş

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Kül ve Ateş Klasik İngiliz Edebiyatı’nın en önemli kadın yazarlarından Jane Austen'in daha sonraki romanlarına bir ilk adım ve anahtar olarak değerlendirilen ilk eseri Kül ve Ateş (Sense and Sensibility), iki kız kardeşin aş...

Her Şeyden Çok Ağzını Severdim

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Her Şeyden Çok Ağzını Severdim Küçüken gardırobun arkasındaki sığınağıma girmiş, elimde babamın tabancası, tetiği çekememiştim. O köşede, orada, duvarın kenarıyla, açılınca sığınağa kapı olan gardırop kapağının kesiştiği yer...

Alexander Tekniği Rehberiniz Beden Kullanımında Devrim Yapın Ve Stresten Kurtulun-John Gray

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Alexander Tekniği Rehberiniz Beden Kulanımında Devrim Yapın Ve Stresten Kurtulun-John Gray "Başka harika teknikler gibi Alexander da son derece basit ama iyi bir şekilde uygulamak da bir o kadar zor. John Grayin yönlendirmes...

Bhagavad Gita - Kutlu Ezgi-Vyasa

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Bhagavad Gita - Kutlu Ezgi-Vyasa Doğu bilgeliğinin en önemli belgelerinden biri olan Bhagavadgita, ünlü Hint destanı Mahabharatanın bir bölümüdür. Ancak gerek anlatımı gerekse içeriği bakımından çerçeve öyküden ayrılan Gita ...

Kırılma Noktası

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

...

Oyunun Gücü

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Oyunun Gücü Günümüzde ana babalar, çocuklarını sürekli bir öğrenme durumuna sokmazlarsa ya da en son "eğitsel" oyunları kulanmazlarsa çocuklarının yaşıtlarına göre geri kalacağından kaygı duyuyorlar. Oysa çocuk gelişimi uzma...

İran'ın Sınır Boylarında Göçebeler

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

İran'ın Sınır Boylarında Göçebeler Richard Taper'ın bu büyüleyici eseri, İran'ın önemli göçebe gruplarından biri olan Şahsevenlerin siyasal ve sosyal tarihini anlatmaktadır. Otuz yıldan fazla süren etnografik alan çalışması ...

Seks Para Ve İktidar

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Seks Para Ve İktidar İnsani bağların ve toplumsal sistemlerin doğası hakında ayrıntılı bir tartışma. Bil Jordan bu düşünceleri, modern dünya sisteminde mahremiyetin politik ekonomisi ve psikolojisine uyguluyor. Bu kitap, bug...

Köylü İsyanı

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

...

ECEVİT VE GİZLİ ARŞİVİ

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

ECEVİT VE GİZLİ ARŞİVİ Oran’daki büro-evin salonunun hemen arkasındaki odanın dört duvarı kütüphaneyle çevriliydi. Kütüphanede raflar. Raflarda dosyalar. Dosyalarda mektuplar, yazılar, raporlar. Kapağını kaldırdığımız her do...

Maldoror'un Şarkıları

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Maldoror'un Şarkıları Maldoror'un Şarkıları, Fransa'da 146 yıl önce yayınlandı. O günden bu yana insanların ve şirin dünyasında her şey değişti. Türkiye'de ilk kez 25 yıl önce (1989) yayınlandı, birkaç baskı yaptı. Kervan yo...

Hapishanenin Doğuşu - Michel Foucault

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Hapishanenin Doğuşu - Michel Foucault İktidarın kendini gösteriş ve derbede içinde dışa vurduğu, gücünü bu gösterişten aldığı eski siyasal sistemden mimkin olduğunca ve giderek artan bir şekilde görünmez hale geldiği modern ...

Arzu Tramvayı-Tennessee Williams

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Arzu Tramvayı-Tenese Wiliams "Tramvay"ın ilk sahneye koyulmasıyla birlikte yapılması gereken şey, ulusal tiyatronun kıyılarına güzelik bayrağını dikmekti. Wiliams'ın önceki ve sonraki eserlerine oranla burada trajediye daha ...

Xenia

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Xenia Quasimodo ve Ungareti ile birlikte çağdaş İtalyan şirinin üç büyük adından biri sayılan Montale'nin başyapıtı Xenia'da, şairin ölen karısının anısından esinlenerek yazdığı şirler yer alıyor. Kimi eleştirmenlerin bir te...

Oğullar Ve Sevgililer-David Herbert Lawrence

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Oğular Ve Sevgililer-David Herbert Lawrence Oğular ve Sevgililer, 1930 yılında henüz 45 yaşındayken hayatını kaybeden ünlü İngiliz yazar D. H. Lawrence'ın en iyi romanı olarak kabul edilir. Oğular ve Sevgililer, ane ile oğu...

Her Şeyden Çok Ağzını Severdim-Nadia Fusini

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Her Şeyden Çok Ağzını Severdim-Nadia Fusini Küçüken gardırobun arkasındaki sığınağıma girmiş, elimde babamın tabancası, tetiği çekememiştim. O köşede, orada, duvarın kenarıyla, açılınca sığınağa kapı olan gardırop kapağının ...

Dünya Tarihi - William H. McNeill

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Dünya Tarihi - Wiliam H. McNeil Dünya Tarihi - Wiliam H. MecNeil Wiliam H. McNeil’in 1967’deki ilk baskısından sonra tarihin akışını 19’a dek getirdiği baskısından, yapıtı 2. baskısından Türkçeye kazandıran Alâedin Şenel...

Lacancı Psikanaliz ve Karakter Çözümleme

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Lacancı Psikanaliz ve Karakter Çözümleme Karakter çözümlemesi yapmak amacıyla kulanılan psikanaliz kuramları, bireyin içsel yapısını ya da bireyin içinde bulunduğu koşuları çözümleyen iki ana yöntem grubu olarak ele alınabil...

İmge Kitabevi Yayınları tüm kitaplar eBook DJVU, KF8, DOC, PDF indir bedava

İmge Kitabevi Yayınları