İz Yayıncılık tüm kitaplar e-kitap indir bedava

İz Yayıncılık tüm kitapları eBook indir PDF, MOBI, FB2

Keloğlan: Alpembecik Gülpembecik

Yazar: İz Yayıncılık

Keloğlan: Alpembecik Gülpembecik Keloğlan: Alpembecik Gülpembecik - Hasan Aycın Türk masal kültürünün en önemli kahramanlarından biri olan Keloğlan, yüzyılardır ailelerin çocukları eğitme, terbiye etme ve hayata hazırlamada ...

Deli İbrahim

Yazar: İz Yayıncılık

Deli İbrahim Turan Oflazoğlu yazdığı oyunlarla Türk tiyatro evreninde yankılar uyandırmış usta bir kalem. Oflazoğlu, tarihsel olanın özündeki trajik öğeyi keşfedip evrensel insan sorunu üzerinde odaklanmak ve bunu genelde ya...

Ab-ı Hayat - 2

Yazar: İz Yayıncılık

Ab-ı Hayat - 2 Edebiyatımızdaki sohbet geleneğinin bir tür devamı olarak, yazar, üstadının meclislerinde almış olduğu notları, okurlarıyla paylaşıyor. Novel zamanlarda yaşayan bir ârifin, bakış, görüş, duyuş ve anlayış biçim...

Hakikat Yolcularına Rehber-Muhyiddin İbn Arabi

Yazar: İz Yayıncılık

Hakikat Yolcularına Rehber-Muhyidin İbn Arabi Tuhfetu‘s-Sefere, insanın hakikate yönelişini ve yolculuğunu anlatır. Hayata anlam veren, sözü söylenmeye değer kılan, ahlâka hakikatlilik katan bir yolculuktur bu. Çünkü hakikat...

Yeni Başlayanlar İçin Peygamberimiz

Yazar: İz Yayıncılık

Yeni Başlayanlar İçin Peygamberimiz Peygamber Muhamed’in (s. a. v. ) hayatı hakındaki bu kitap, hadisler de dahil, geleneksel İslami biyografi kitapları esas alınarak yazılmıştır. Anlatılanları pekiştirmesi için Kur’an’dan p...

Rasim Özdenören: Ruh Denizinden Öyküler

Yazar: İz Yayıncılık

...

III. Selim: Kılıç Ve Ney

Yazar: İz Yayıncılık

I. Selim: Kılıç Ve Ney Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş döneminde, yaptıklarıyla ülkesini eski ihtişamına kavuşturmaya çalışmış önemli padişah, I. Selim. Sadece bir devlet adamı değil, aynı zamanda bir sanatkâr da olan I. Se...

Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler - Rasim Özdenören

Yazar: İz Yayıncılık

Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler - Rasim Özdenören İnsanın, toplumsal hayatı gibi düşünce hayatının da karmaşıklaştığı bir dünyada “Müslümanca düşünme”nin imkan ve yöntemi nedir? İslam konusunda yeterli “malumat”a sahip...

Alim Ve Muhalif - Cem Zorlu

Yazar: İz Yayıncılık

Alim Ve Muhalif - Cem Zorlu İslâm hukuk tarihinin en büyük otoritelerinden olan Ebu Hanife’nin, yaşadığı dönem boyunca siyasi otorite ile yaşadığı ve mağdur edildiği ilişki süreci, bu kitabın konusudur. Gerek Emeviler, gerek...

İpin Ucu

Yazar: İz Yayıncılık

İpin Ucu İnsanların, karate aralarında iletişim kurabilmeleri için birlikte tutmaları gereken bir ip olması gerektiğini düşünen Rasim Özdenören, ip metaforunu kulanarak kendisi ve başkaları veya bir topluluk ile başka bir to...

Buhranlarımız Ve Son Eserleri

Yazar: İz Yayıncılık

Buhranlarımız Ve Son Eserleri İslâmcı fikir ve devlet adamı Said Halim Paşa’nın çok önemli sekiz eseri bir arada. “Buhranlarımız” genel başlığı altında toplanmış bulunan yedi kitabı: Meşrutiyet, Taklitçiliğimiz, Fikir Buhra...

Perşembenin Gelişi

Yazar: İz Yayıncılık

Perşembenin Gelişi Dünyada işlerin nasıl yürüdüğü konusunda herkesin bir fikri vardır. Ancak, ayrıntılara inildiğinde bu fikirleri temelendirmek güçleşir. Etrafında cereyan utopia olaylara dikat nazarıyla bakan, dünyayı 'ok...

Ses Ve Gölge

Yazar: İz Yayıncılık

Türk öyküsünün deneyimli ve üretken ismi Haksal’dan, hayatın bütün uçurumlarına tebesüm eden bir bakış, anlıklar. Günlük tadında ama tarihsiz, öykü kadında ama kurgusuz denemeler. İncelik üstüne, inanmak üstüne, yaşamak üstü...

IV. Murat

Yazar: İz Yayıncılık

IV. Murat Osmanlı padişahları içinde, çok derin izler bırakan isimler çıkmıştır. IV. Murat prosecutor, böylesi sultanlardan biridir. Gerek aikido döneminde atağa geçen ülkenin gücü, gerekse sosyal alanda yaptıkları, kendisi...

İz Yayıncılık tüm kitaplar eBook DJVU, KF8, DOC, PDF indir bedava

İz Yayıncılık