Lis Basın Yayın tüm kitaplar e-kitap indir bedava

Lis Basın Yayın tüm kitapları eBook indir PDF, MOBI, FB2

Xewle Ye Xewn?

Yazar: Lis Basın Yayın

Xewle Ye Xewn? Bs bila epicene denge şure diroke biqireZehferanen ku di meyten short time u axe deDi nava xaliçeya Kurdistana short time u we deWe cotkareki dengbej xweş bibeje naven eşen me U ez e kezeba xwe bibirejim di xe...

Bıranınen Mın

Yazar: Lis Basın Yayın

Bıranınen Mın Di ve belgeya dıroke de, tekoşer, welatperwer, sıyasetmedar u nivıskar Osman behsa kitekiten pir girıng dıroka gele Kurd a nujen dike. Ji zarokatıye bigirin heta epicene xortanıye. Ji Şoreşa Şex Seıde Pıran het...

1984 - George Orwell

Yazar: Lis Basın Yayın

1984 - George Orwel....

Lis Basın Yayın tüm kitaplar eBook DJVU, KF8, DOC, PDF indir bedava

Lis Basın Yayın