Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar tüm kitaplar e-kitap indir bedava

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar tüm kitapları eBook indir PDF, MOBI, FB2

Çocuk Resimleri Analizi ve Psikolojik Resim Testleri - Sultanberk Halmatov

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Çocuk Resimleri Analizi ve Psikolojik Resim Testleri - Sultanberk Halmatov Çocuk resimleri üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Çocukların yaptıkları resimlerden yola çıkarak çocuğun sadece duygu ve düşünceleri hakında deği...

Eğitim Ekonomisi ve Planlaması - Erdal Gümüş

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

...

Okul Öncesi Matematik Eğitimi - Binnur Yıldırım

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Okul Öncesi Matematik Eğitimi - Binur Yıldırım Çocukların düşünme şekli genelde yetişkinlerden farklıdır. Geçmişte çocukların sadece duyuları aracılığıyla bilgi elde etikleri düşünülürdü. Piaget, çocukların duyusal bilgiler...

Farklılıkları Yönetme

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Farklılıkları Yönetme Bilgi ve küreseleşmenin egemen olduğu çağımızda her alanda yaşanan hızlı değişim örgütleri de etkilemektedir. Bu süreçte örgütler farklılıkların ön plana çıktığı çok kültürlülüğe doğru evrilirken insan ...

Problem Çözme Terapisi

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

...

İlkokulda Grup Rehberliği Etkinlikleri

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

...

Örnek Grup Rehberliği Etkinlikleri - Serdar Erkan

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

...

Psikolojik Sağlığı Koruyucu Rehberlik

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

...

IQ’dan EQ’ya Duyguları Zekice Yönetme - Osman Titrek

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

...

Anne Ve Babaların El Kitabı

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

...

Pegem ÖABT Tarih Soru Bankası Tamamı Çözümlü 2015

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Pegem ÖABT Tarih Soru Bankası Tamamı Çözümlü 2015 Pegem ÖABT Tarih Soru Bankası Tamamı Çözümlü 2015    ....

Ökdil Uzayında Diferansiyel Geometri

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Bu kitap, üniversitelerin Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik- Bilgisayar, İstatistik, Matematik Öğretmenliği ve Jeoloji Mühendisliği bölümlerinde lisans ve lisansüstü düzeyde okutulan “Diferansiyel Geometri” dersin...

Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı: Kuramdan Uygulamaya

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı: Kuramdan Uygulamaya "Kitaba İlişkin Bazı Açıklamalar 1. Mesleki Rehberlik/Kariyer Danışmanlığı alanında güçlü bir kadro ile hazırlanan bu kitap, öncelikle, * PDR lisans öğren...

Erken Çocukluk Döneminde Gelişimi Destekleyen Oyunlar

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Erken Çocukluk Döneminde Gelişimi Destekleyen Oyunlar Kitapta, 0-3 ay, 3-6 ay, 6-9 ay, 9-12 ay, 1-2 yaş, 2-3 yaş, 4-5 yaş ve 5-6 yaşlardaki çocukların hareket, zihinsel, dil, sosyal ve duygusal gelişimini desteklemeye yöneli...

Erken Çocuklukta Teknoloji Kullanımı

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Erken çocukluk döneminde teknoloji kulanımı günümüzde hiç de yabancı olmadığımız bir durum. Ailelerin çeşitli nedenlerle çocukları erken dönemlerde teknoloji ile tanıştırması, çocuğun teknoloji okuryazarlığını erken kazanmas...

Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

...

Eğitimde Yeni Değerler Eğitimde Dönüşüm

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Eğitimde Yeni Değerler Eğitimde Dönüşüm Eğitimde dönüşümün amacı eğitim sisteminin tıkanıklığına çözüm üretme çabasında olan zihinlerde yeni resimler oluşmasına yardımcı olmaktır. Türk Eğitim Sisteminin ilk yapılandırıldığı ...

Arifiye Köy Enstitülü Annemle Damla Söyleşiler-Binnur Yeşilyaprak

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Arifiye Köy Enstitülü Anemle Damla Söyleşiler-Binur Yeşilyaprak Arifiye Köy Enstitülü Anemle Damla Söyleşiler - Binur Yeşilyaprak " Anadolu'dan bir ÇALIKUŞU öyküsü anem Kadriye Hanım'ın yaşadıkları. Köyünden ilkokul sonr...

Sosyal Bilimler için İstatistik - Yaşar Baykul

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Sosyal Bilimler için İstatistik - Yaşar Baykul Sosyal Bilimler için İstatistik - Yaşar Baykul, Cem Oktay Güzeler " İstatistiğe giriş niteliğindeki bu kitapta, temel kavramlar ve hesaplamalar ayrıntılı olarak açıklanm...

Eğitim Psikolojisi (Gelişim - Öğrenme - Öğretim)

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Eğitim Psikolojisi (Gelişim - Öğrenme - Öğretim) Eğitim Psikolojisi kitabı yaşamda sürekli gerçekleştiği ve hepimizi kapsadığı için pek de farkında olmadığımız ve olağan karşıladığımız iki temel MUCİZE yi açıklamayı amaçlıyo...

Eğitim Sosyolojisi-Murat Kaymak

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Eğitim Sosyolojisi-Murat Kaymak Eğitim Sosyolojisi - Öğretmen yetiştiren Eğitim Fakültelerinde uygulanan eğitim programlarının en eksik yönlerinden biri felsefe ve sosyoloji derslerinin göz ardı edilmesidir. Bazı ana bi...

Ergenlerde Problem Davranışlar - Diğdem Müge Siyez

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

...

Yaratıcılık: Nörofizyolojik, Felsefi ve Eğitsel Temeller

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Yaratıcılık: Nörofizyolojik, Felsefi ve Eğitsel Temeler "Bilimde, teknolojide, sanata ve sporda önde giden ülkelerde, eğitim sistemlerinin öğrencinin beyin gelişimine uygun olarak tasarlandığını görürüz. Gelişmiş toplumlard...

Demokratik Eğitim - John Dewey’in Eğitim Felsefesi Üzerine - Kemal Bakır

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Demokratik Eğitim - John Dewey’in Eğitim Felsefesi Üzerine - Kemal Bakır "John Dewey, önde gelen Amerikan filozoflarından biri, hata bir idiaya göre en büyüğüdür. 19. yüzyıl "Amerikan demokrasisinin filozofu" olarak prosecu...

Pegem Akademi Yayıncılık Matematiksel Sıradışı Problem Çözme - Yeliz Yazgan

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Eğitimde kulanılan problemler, matematiksel düşünmeye giriş olarak hizmet etmelidir. Bu yüzdendir ki ilkoğretim matematik programları ve matematik başarısını değerlendirme standartları ile ilgili çalışmalar, matematiksel pro...

Okul Yönetiminde Yeni Yapı Ve Davranış - Ziya Bursalıoğlu

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Okul Yönetiminde Yeni Yapı Ve Davranış - Ziya Bursalıoğlu Doğada her şeyin kendine özgü bir dili vardır. Örgütler de kendi kültürleriyle birlikte dilerini üretirler. Bir örgütün tarihi gelenekleri değerleri hikayeleri ve sem...

Etkinliklerle Hızlı Okuma ve Anlama

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Etkinliklerle Hızlı Okuma ve Anlama Bilgi çağını yaşayan dünyamızdaki hızlı gelişmeler ve bilimsel ilerlemeler her alanda bilgi yığılmasına neden olmaktadır. Özelikle bilgisayar aracılığıyla bilginin üretilmesi, yayılması ve...

Eğitim Programlarında Güncel Sorular-Stacey B. Ornstein

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Eğitim Programlarında Güncel Sorular-Stacey B. Ornstein Eğitim Programlarında Güncel Sorular Eğitim bilimleri alanındaki güncel sorunlar toplumumuzdaki tüm kesimleri ilgilendirmektedir. Gelişmiş ülkelerin eğitsel eğilim ve t...

Sosyal Bilgiler Öğretimi

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitimin genel amacı ?etkili vatandaş? yetiştirmektir. Sosyal Bilgiler dersi ilköğretim programları içinde bu amacı gerçekleştirme görevi ve sorumluluğuna sahiptir. Sınıf öğretmenleri ve sosyal bilgi...

Yaratıcı Drama İle Farklılıklar ve Farkındalıklar

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Yaratıcı Drama İle Farklılıklar ve Farkındalıklar 1985 (1. ), 1987 (2. ) ve 1989 (3. ) yılarında düzenlenen uluslararası eğitimde yaratıcı drama buluşmalarındaki yaşantılar sonucunda kurulan Çağdaş Drama Derneği’miz kurulduğ...

Coğrafya Öğretimi

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

...

Yaratıcılığa Yolculuk

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

...

Çocuk Ruh Sağlığı

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

...

Öğretim İlke Ve Yöntemleri (Abdurrahman Kılıç)

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Öğretim İlke Ve Yöntemleri (Abdurahman Kılıç) Bu kitabın temel amacı, öğretmen adaylarımızın ve öğretmenlerimizin öğretimin planlanması ve uygulanmasıyla ilgili olarak öğretmenlik mesleğinin gereği birtakım temel bilgi ve be...

Bilim İstasyonu

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Bilim İstasyonu Bilim İstasyonu'nun heyecan verici dünyasına hoş geldiniz! Bu kitap, siz mucit öğrencilerimize bilim yolculuğunda bir kılavuz olacaktır. Kitabımızın amacı, günlük hayatla ilişkili pek çok durum ve olayları Bi...

SPSS ile Bilimsel Araştırma Süresince Nicel Veri Analizi - Abdullah Can

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

...

Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları 6. Sınıf

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Mire ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları 6. Sınıf  ....

Genel Fizik 1

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Genel Fizik 1 İçinde yaşadığımız evren ve doğa insanlar tarafından anlaşılabilirlik niteliğine sahiptir. Fizik gözlemlenebilir dünyayı anlama çabasıdır. İnsanlığın yüzyılardır süren ve sürecek olan düşünsel yolculuğunun en ö...

Bir Eğitimci Olarak Leo N. Tolstoy Ve Yasnaya Polyana Okulundaki Uygulamaları-Pelin Baklan

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Bir Eğitimci Olarak Leo N. Tolstoy Ve Yasnaya Polyana Okulundaki Uygulamaları-Pelin Baklan Bu kitap, ünlü Rus romancı L. N. Tolstoy’un (1828-1910) eğitim düşüncelerini ve Yasnaya Polyana Okulundaki Uygulamalarını ele almakta...

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi - Adnan Boyacı

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

...

Bilim İstasyonu

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Bilim İstasyonu Bilim İstasyonu'nun heyecan verici dünyasına hoş geldiniz! Bu kitap, siz mucit öğrencilerimize bilim yolculuğunda bir kılavuz olacaktır. Kitabımızın amacı, günlük hayatla ilişkili pek çok durum ve olayları Bi...

Test Hazırlama Kılavuzu

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Test Hazırlama Kılavuzu Bugünün eğitimci ve öğretmenlerine düşen iş açıktır: Daha fazla gecikmeden, öğretme işinin bir sanat değil, sanatsal yönleri de bulunabilen bir davranış mühendisliği olduğunu kabul etmek, öğretme - öğ...

Genel Matematiksel Kavramlar Öğrenme Süreçleri Ve Öğretim Yaklaşımları

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir’de tamamlayan Dr. Kabael, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünde, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini ise sırasıyla Osmangazi ve Anadolu Üniversiteleri...

Deneysel Olarak Sınanmış Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları 1

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

...

Sınıf Yönetiminde Örnek Olaylar - Mehmet Okutan

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Sınıf Yönetiminde Örnek Olaylar - Mehmet Okutan Öğretmenlerin öğretim hizmetini yerine getirirken karşılaştıkları en önemli sorunlardan biri etkili sınıf yönetimi sağlama ile ilgilidir. Özelikle yeni yetişen öğretmenler için...

Yapılandırmacı Öğretimde Matematik Problemlerini Çözebilme Yöntemleri

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

...

Sosyal Bilgiler Öğretimi

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Sosyal Bilgiler Öğretimi Eğitim kurumlarının temel işlevi 21. Yüzyıl dünyasında etkili ve etkin vatandaş olabilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve değerlerin öğrenciye kazandırılmasıdır. Bu bilgi, beceri ve değerlerin öne...

Geometri Öğretiminde Paint Kullanımı

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

...

Dil Öğretimi

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

...

Uygarlık Tarihi

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

...

Sınıf Yönetimi - Ayhan Aydın

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Sınıf Yönetimi - Ayhan Aydın Yazarın en büyük mutluluğu kitabın eğitim bilimleri ve öğretmenlik programlarının en stratejik alanlarından biri olan Sınıf Yönetimi alanında bir referans kitabı haline gelmiş olmasıdır. Birçok a...

Çocuk Gelişimi

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

...

Eğitim Yönetimi Ve Denetiminde Örnek Olaylar-Mehmet Okutan

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Eğitim Yönetimi Ve Denetiminde Örnek Olaylar-Mehmet Okutan Eğitim yöneticiliğinin okulu olma özeliği taşıyan “Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi(EYTPE)” programında yürütülen yüksek lisans eğitiminde okutulan...

Okul Ve Toplum - John Dewey

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Okul Ve Toplum - John Dewey John Dewey 1859–1952 yıları arasında yaşamış olan ünlü Amerikan filozof ve eğitimcidir. 1896 yılında Chicago Üniversitesi’nde kurduğu “Laboratuvar Okulu” ile eğitim dünyasında bir çığır açmış ve ...

Ortaokulda Grup Rehberliği Etkinlikleri

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

...

Pegem Akademi Yayıncılık İlkokul Ve Ortaokul Fen Etkinlikler - Behiye Akçay

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Fen bilimleri eğitiminin temel amaçlarından olan bilimsel okuryazar bireyler yetiştirmek, öğrencilerin merak etikleri ve keşfetmek için çaba gösterdikleri öğrenme ortamlarının geliştirilmesi ile mümkündür. Bu ortamlar sadece...

Oswald Spengler’De Tarih Ve Kültür Felsefesi

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

20. yüzyılın önemli Alman tarih felsefecisi Oswald Spengler (180-1936) çağının toplumsal, kültürel ve siyasal koşularından etkilenmiş bir düşünürdür. Her kültürün sınırlı bir yaşama sahip olması gerçeğinden yola çıkan Spengl...

Etkili İletişim İçin Gerekçeli Yaşamak

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

• Eğer gerekçeli yaşamayı başarabilirsek çok daha sağlıklı ilişkiler kurabilir ve çok daha mutlu yaşayabiliriz. • Sevdiklerinize bir şey için “Hayır” diyorsanız ona bunun gerekçesini de söyleyin, göreceksiniz her şey çok dah...

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar tüm kitaplar eBook DJVU, KF8, DOC, PDF indir bedava

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar