Seçkin Yayıncılık tüm kitaplar e-kitap indir bedava

Seçkin Yayıncılık tüm kitapları eBook indir PDF, MOBI, FB2

Tüm Yönleriyle Kabahatler Hukuku

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Tüm Yönleriyle Kabahatler Hukuku Kitabın, birinci bölümünde, mevzuata, yaptırım olarak, para cezası öngörüldüğü veya kabahat olarak adlandırıldığı halde, idari veya adli nitelikte olmayan, para cezaları ile kabahatlerden, ka...

Ödeme Yeri Belirlenmesi:Tevdi Mahalli Tayini

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Kitabın kaleme alınışı sırasında, avukat olarak bir konuyu araştırmaya başladığımı hatırlıyorum. Önüme gelen çetrefili sorunu çözmek için, alanında başvurmadığım kaynak neredeyse çok azdı. Nihayetinde, sorunu çözmeyi başarmı...

Kompozit Malzemelere Giriş

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Kompozit Malzemelere Giriş Kompozit Malzemelere Giriş - Yusuf Şahin Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş 3. baskısını yapan kitap, farklı üniversitelerin Malzeme ve Makine mühendisliği bölümlerinde lisans seviyesinde okutulmakta ...

İş Kanunları - Remzi Özmen

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Milyonlarca işçiyi ve işvereni ilgilendiren İş Kanunları ve ilgili mevzuatı bu kitapta bulabilirsiniz. Kitapta İş Kanunu'nun yanı sıra Anayasa ve Borçlar Kanunu'nun ilgili madeleri de eklenmiştir. Kitapta Bulunan Konu Başlık...

Türk Adalet Yönetimi

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Türk Adalet Yönetimi Türkiye'de Adaletin İşleyişi: Yapılanma ve İşlevler / Yüksek Mahkemeler / Adalet Bakanlığı İle Bağlı ve ilgili Kuruluşları / Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu / Bölge ve İlk Derece Mahkemeleri İle Cumh...

Java İle Programlama

Yazar: Seçkin Yayıncılık

...

Türkiye'de Halkla İlişkilerin Gelişimi

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Türkiye'de Halkla İlişkilerin Gelişimi Halka ilişkilerin felsefi ve toplumsal boyutlarını inceleyen çalışmalar ağırlıklı olarak yurt dışında bulunmaktadır. Ülkemizde bu tür kitaplar malesef fazla bulunmamaktadır. Bu kitap, ...

Delphi 2009 – 2010

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Delphi 209 – 2010 Standart Pascal Programlama Dili’nin devamı olan Delphi, öğrenilmesi kolay olduğu için tercih edilmekte ve dünyada en yaygın kulanıma sahip diler arasında yer almaktadır. Bu kitap, Bilgisayar Mühendisliği ...

Dış Ticaret İşlemleri ve Uluslararası Bankacılık - MYO Müfredatına Uygun

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Dış Ticaret İşlemleri ve Uluslararası Bankacılık - MYO Müfredatına Uygun Dış Ticaret İşlemleri ve Uluslararası Bankacılık - MYO Müfredatına Uygun - Öğr. Gör. Celaletin Cantekin Gözden geçirilmiş ve güncelenmiş 3. baskıs...

Kuşkudan Sanık Yararlanır İlkesi

Yazar: Seçkin Yayıncılık

...

Hangi Şirket Kurulmalı?

Yazar: Seçkin Yayıncılık

...

Tefecilik Suçu (Öğreti Görüşü ve Yargıtay Kararları Eşliğinde Örnekli ve Uygulamalı)

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Tefecilik Suçu (Öğreti Görüşü ve Yargıtay Kararları Eşliğinde Örnekli ve Uygulamalı) Tefecilik Suçu (Öğreti Görüşü ve Yargıtay Kararları Eşliğinde Örnekli ve Uygulamalı) - Erhan Günay Tefecilik suçunu öğreti görüsü ve y...

Yapay Zeka Uygulamaları

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Yapay Zeka Uygulamaları Yapay Zeka Uygulamaları - Çetin Elmas Gözden geçirilmiş ve güncelenmiş 3. baskısını yapan kitap, daha önce Yapay Zeka teknikleri hakında hiçbir bilgisi bulunmayan okuyucuları da kapsayacak şekilde baş...

Araştırma Ve Tez Yazım Yöntemleri - Ferhat Sayım

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Gördüğü ilgi sonucunda kısa sürede çok satan kitaplar arasına giren kitap, genişletilmiş ve güncelenmiş 2. baskısında "Akademik Okuma-Yazma Pratikleri" ve "Araştırma Yöntemleri"ne odaklanmış, uzunluğu eğitime uygun tasarlan...

Lojistik - (İlkeleri ve Yönetimi)

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Lojistik - (İlkeleri ve Yönetimi) Lojistik alanında yaşanan gelişmeler, bu alanda nitelikli işgücü ihtiyacını ortaya çıkarmış, ihtiyaca cevap vermek üzere bu konuda ön lisans ve lisans düzeyinde bölümler açılmış, lisansüstü...

Malzeme Ve Tasarım

Yazar: Seçkin Yayıncılık

...

Yarıiletkenler ve Optoelektronik Uygulamaları - 150 Şekil ve Çözümlü Örnek Problemlerle Desteklenmiş

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Yarıiletkenler ve Optoelektronik Uygulamaları - 150 Şekil ve Çözümlü Örnek Problemlerle Desteklenmiş Yarıiletkenler ve Optoelektronik Uygulamaları - 150 Şekil ve Çözümlü Örnek Problemlerle Desteklenmiş - Prof. Dr. Ayşe Erol,...

Excel'de Makrolar: VBA

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Gözden geçirilmiş ve yeni sürüme göre güncelenmiş 5. baskısını yapan kitapta, ilk dört baskısının ardından okuyuculardan gelen istek ve öneriler de dikate alınarak, kitabın daha kulanıcı dostu olması sağlanmıştır. Microsoft...

İstatistik Mekaniğe Giriş

Yazar: Seçkin Yayıncılık

İstatistik Mekaniğe Giriş Madenin gözlenen makroskopik özeliklerini mikroskopik yapıdan yola çıkarak açıklayan İstatistik Mekanik, fiziğin en önemli araştırma alanlarından biridir. Sadece basit olasılık varsayımlarından yol...

Anonim Ortaklıkta Payın Devri

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Anonim Ortaklıkta Payın Devri 1 Temuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, bir çok alanda olduğu gibi, bu çalışma kapsamına giren anonim ortaklık paylarının devrine hakim olan esaslarda da ...

İşletmelerde Kurumsallaşma Ve Yeniden Yapılanma

Yazar: Seçkin Yayıncılık

İşletmeler için rekabet üstünlüğü ve sürdürülebilir başarı örgütsel yapılarındaki güçlerine ve yeniliğe olan duyarlılıklarına bağlıdır. Örgütsel yapının gücü "Kurumsalaşma" ile ölçülürken, yenilik ve değişim ise "Yeniden Yap...

Muhasebe Hileleri Ve Vergiden Kaçınma Türk Vergi Mevzuatındaki Yasallığı

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Gördüğü ilgi sonucunda, güncel mevzuata göre güncelenmiş 2. Baskısını yapan kitap, birçok mükelefin, başını ağrıtan konuların başında gelen "Vergiden Kaçınma" ve "Peçeleme" konusunu ele almaktadır. Kitap özelikle muhasebe h...

Mastercam V9 İle Tasarım Ve İmalat Uygulamaları

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Mastercam V9 İle Tasarım Ve İmalat Uygulamaları Bu kitap, içerik olarak, kulanıcının kendi kendine Mastervcam programı arayüzü, çizim teknikleri ve pratik yaklaşımlarla Bilgisayar Destekli İmalat (CAM) teknikleri hakında bil...

İnançlı İşlem Ve Muvazaa Davaları

Yazar: Seçkin Yayıncılık

İnançlı İşlem Ve Muvaza Davaları İnançlı İşlem ve Muvaza Davaları - Eraslan Özkaya 6. baskısına ulaşan eserde, üçüncü kişilerin açtıkları muvaza davalarında Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Sosyal Sigortalar Hukuku alanında y...

İdari Yargı Mevzuatı - Remzi Özmen

Yazar: Seçkin Yayıncılık

İdari Yargı'ya dair ilgili tüm kanunların yer aldığı kitaba ilgili harç tarifeleri de eklenmiştir. Kitapta Bulunan Konu Başlıkları - İdarî Yargılama Usulü Kanunu (257) - Danıştay Kanunu (2575) - Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu (...

Algoritmalar

Yazar: Seçkin Yayıncılık

...

Maddi Tazminat Esasları Ve Hesaplanması

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Madi Tazminat Esasları Ve Hesaplanması Son derece teknik bir konu olan madi tazminatın hesaplanmasına ilişkin kapsamlı bilgi, cetveler ve kitabın yazarının mesleki deneyimlerini ihtiva eden çalışma, hukukçular için önemli bi...

Türk Ceza Kanunu'nda İhaleye İlişkin Suçlar

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Türk Ceza Kanunu'nda İhaleye İlişkin Suçlar Kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yapılan ihaleleri ve bu ihalelerden doğan edimlerin yerine getirilmesi sürecinde islenebilecek suçları ele alan bu kitap, başlıca,...

Borçlar Hukuku (Agon)

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Borçlar Hukuku (Agon) Başarı Grubu Müfetişlik - Uzmanlık Sınavlarına Hazırlık Dizisinin üçüncü cildi olan 'Borçlar Hukuku', Özel Hukuk alanına giren borç ilişkilerinin doğumunu, hükümlerini, sona erme sebeplerini, özel nitel...

Fransızca Sözcük Bilgisi - Le Lexique Du Français

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Fransızca Sözcük Bilgisi - Le Lexique Du Français Sözcükler yalnızca sözlüklerde tek başlarına bulunurlar. Bir sözcüğün gerçek anlamı / anlamları farklı bağlam ve durumlarda kulanıldıklarında ortaya çıkar. Bu kitapta, Frans...

Kamu Özel Kesim Yapısı Ve İlişkileri

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Kamu Özel Kesim Yapısı Ve İlişkileri Kamu Özel Kesim Yapısı Ve İlişkileri - Pınar Özdemir Karaca Gözden geçirilmiş ve güncelenmiş 5. baskısını yapan kitap, Meslek Yüksekokularında okutulan “Kamu-Özel Kesim Yapısı ve İlişkile...

Yapay Zeka

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Yapay Zeka Yapay Zeka - Vasif Vagifoğlu Nabiyev Gördüğü yoğun ilgi sonucunda, güncelenmiş 5. Baskısını yapan kitap, "Yapay Zeka" ile ilgili temel nitelikli olup, zeki davranışların bilgisayarda modelenmesi konusunda özelikle...

Gemi Formunun Hidrostatiği ve Stabilitesi

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Gemi Formunun Hidrostatiği ve Stabilitesi Gemi Formunun Hidrostatiği ve Stabilitesi - Yrd. Doç. Dr. Erinç Dobrucalı Kitap Tanıtım Yazısı (Kapaktan): Kitap, Deniz Harp Okulunda Gemi İnşa dersleri veren yazarın, ders notlarınd...

Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Kat Karşılığı İnşat Yapım Sözleşmesi Kat Karşılığı İnşat Yapım Sözleşmesi - Nezih Sütçü İnceleme konumuz olan kat karşılığı inşat yapım sözleşmesi, uygulamada çok yaygın olmasına rağmen yasal ctrl yapısı olmayan bir sözleşme...

Bilgisayarın B'si Windows Xp

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Bilgisayarın B'si Windows Xp Bir bilgisayarınız varsa veya bilgisayar almayı düşünüyorsanız, bu kitap sayesinde bilgisayar kulanmayı A'dan Z'ye kendi başınıza öğrenebilirsiniz. Bu kitap, bilgisayarı kendi başına öğrenmek ist...

Hazine İşlemleri ve Çağdaş Hazine Yönetimi

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Hazine İşlemleri ve Çağdaş Hazine Yönetimi Ocak 2012’de yayınlanan “Golden Growth: restoring the lustre of European Economic Model” başlıklı raporda Türkiye Avrupa Bölgesinde kamu borcunun azaltımında örnek ülke olarak göste...

Yönetsel Devlet

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Yönetsel Devlet Yönetsel Devlet - Selman Karakul Yönetsel devlet" ya da "idari devlet" (administrative state) kavramı, Sanayi Devrimi'nin sonuçlarına bağlı olarak, 19. yüzyıl sonlarından itibaren merkezi devletin büyümeye ba...

Klavye Teknikleri

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Güncelenmiş 3. Baskısı yapılan kitapta, Türk diline uygun tasarlanmış olan Standart Türk Klavyesi (F Klavye) kulanımının teknikleri örneklerle anlatılmaya ve öğretilmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla klavye ve ekrana bakmadan ...

Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali (Öğretide ve Uygulamada)

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali (Öğretide ve Uygulamada) Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali (Öğretide ve Uygulamada) - Özkan Gültekin Söz konusu bu çalışma ile “Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali” konusu, hem teorik hem d...

Katıhal Fiziği (Örgü Titreşimleri - Enerji Bandları Nanoteknoloji - Süperiletkenlik)

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Katıhal Fiziği (Örgü Titreşimleri - Enerji Bandları Nanoteknoloji - Süperiletkenlik) Prof. Dr. Mustafa DİKİCİ tarafından, gözden geçirilmiş ve tamamen yenilenmiş olarak 2. baskısı yapılan kitap, üniversitelerin Eğitim, Fen,...

İşletme Yönetimi

Yazar: Seçkin Yayıncılık

İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi - Hasan Tutar Üniversitelerin fakülte ve yüksekokularında okutulan İşletme Yönetimi / Genel İşletme/İşletme Bilimine Giriş dersi için hazırlanan bu çalışma, hızla gelişen teknoloji ve bunun ...

Uluslararası Güvenlik Sorunları Ve Türkiye

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Uluslararası Güvenlik Sorunları Ve Türkiye Küreseleşmenin çok ileri boyutlara vardığı bir dünyada ve uluslararası ilişkiler sisteminde güvenlik konusu lip küresel bir nitelik kazanmış bulunmaktadır. Artık her güvenlik sorunu...

Nafaka Ve Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerde Tahsili

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Nafaka Ve Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerde Tahsili Kitapta, incelenmiş olan nafaka konusu 2. 1. 201 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri dikate alınarak açıklanmış ve özelikle dipnotlarda konu ile ilgili Y...

Günümüz Demokrasilerinde Kuvvetler İlişkisi ve 1982 Anayasası'nda Sorunlar

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Günümüz Demokrasilerinde Kuvetler İlişkisi ve 1982 Anayasası'nda Sorunlar - Devletin Hukuki Fonksiyonlarının Tasnifi - Kuvetler Ayrılığı Prensibi - Günümüz Demokrasilerinde Kuvet İlişkileri – Hükümet Modeleri - Kuvetler ...

İcra ve İflas Kanunu - Remzi Özmen

Yazar: Seçkin Yayıncılık

İcra ve iflas kanun yönetmeliğinin yanı sıra güncel icra ve iflas harçlarına da kitapta yer verilmiştir. Kitapta Bulunan Konu Başlıkları - İcra ve İflâs Kanunu (204) - İcra ve İflâs Kanunu Nizamnamesi - İcra ve İflâs Kanunu ...

Türk Medeni Hukukunda Değişimler Sempozyumu

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Cumhuriyet'in kurulmasını müteakiben gerçekleştirilen hukuk reformunun temeli sayılan Türk Medeni Kanun'un kabul edilişinin 90. yılını kutladığımız şu günlerde Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak Medeni Hukuk ve onun...

Şirketler İçin Hukuki Ve Mali Rehber

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Şirketler İçin Hukuki Ve Mali Rehber Şirketler İçin Hukuki Ve Mali Rehber - Zekai Özcan Kitap Tanıtım Yazısı (Kapaktan): Güncelenmiş 2. baskısını yapan Eser, yazarın mesleği gereği bugüne kadar çok sayıda şirketin kuruluş, t...

Algoritma Ve C# Programlama

Yazar: Seçkin Yayıncılık

...

Yükseköğretim Ceza Ve Disiplin Soruşturması

Yazar: Seçkin Yayıncılık

...

Sporda Uluslararası Tahkim Yargılaması Ve Türkiye'de Hukuki Durum

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Sporda Uluslararası Tahkim Yargılaması Ve Türkiye'de Hukuki Durum Sporda Uluslararası Tahkim Yargılaması Ve Türkiye'de Hukuki Durum Bir endüstri olarak gelişen spordan doğan ihtilafların çözümü, gün geçtikçe daha fazla ilgi ...

Delphi 8 Ve 2005

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Delphi 8 Ve 205 Delphi'nin. NET uyumlu 8. 0 ve 205 paketlerinden birden fazla ürün çıkıyor. Delphi 8. 0 ile 2 farklı tipte proje hazırlamak mümkün iken Delphi 205 paketinden C# Builder'dan başka 3 farklı ürün çıkmaktadır. Bu...

İş Hukuku

Yazar: Seçkin Yayıncılık

İş Hukuku İş Hukuku - Ercan Akyiğit İş Hukuku isimli bu çalışma, özelikle öğrencilerin ders notu gereksinimini karşılama eğilimiyle basılmıştır. Bu nedenle konular fazla dipnot ayrıntısına dek sunulmak yerine, genel ha....

Yönetim ve Organizasyon - (Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar)

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Yönetim ve Organizasyon - (Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar) Gözden geçirilmiş 4. Baskısını yapan kitap, yazarın uzun yılar süren akademik çalışmalar ve özel sektörde elde etiği tecrübelerin ürünüdür. Kitabın, ilk 3 baskısı ...

Nitel Araştırma Yöntemleri

Yazar: Seçkin Yayıncılık

...

Rekabet Hukuku Açısından Banka Birleşmeleri

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Rekabet Hukuku Açısından Banka Birleşmeleri - Çeşitli Kanun Hükümleri Açısından Bileşme Kavramı - Kavramsal Açıdan Banka Birleşmeleri ve Banka Birleşmelerinin Usulü - Türk Rekabet Hukuku Açısından Banka Birleşmelerinin Ko...

Kamu Politikası

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Kamu Politikası Kamu Politikası - Hasan Hüseyin Çevik & Süleyman Demirci Kamu politikası sadece kamu yönetimi ve siyaset bilimi kapsamında değil kamu hizmeti niteliği olan bütün alanlardaki faliyetlerin, programların ve uygu...

Sermaye Piyasası Kurulu Ve İşlemleri

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Sermaye Piyasası Kurulu Ve İşlemleri Sermaye piyasalarını düzenlemek ve denetlemekle görevli olan Sermaye Piyasası Kurulu'nu tanıtmak, kurulun oluşumu, teşkilatı hakında tanıtıcı ve eleştirel bilgi vermek, kurul işlemlerinin...

Borçlanma Araçları

Yazar: Seçkin Yayıncılık

Borçlanma Araçları Borçlanma Araçları - Buket Çatakoğlu Kitap Tanıtım Yazısı (Kapaktan): Sermaye piyasası taraflarından biri ve en önemlisi olan tasaruf sahipleri, birikimlerini güvenli piyasalarda ve o ana dek kendilerine s...

Seçkin Yayıncılık tüm kitaplar eBook DJVU, KF8, DOC, PDF indir bedava

Seçkin Yayıncılık